Monthly Archives - تیر ۱۴۰۰

غذای اسب

غذای اسب

تغذیه اسب تغذیه اسب هم به منزله یک علم و هم یک هنر می‌باشد. متخصصین تغذیه و صاحبان اسب باید قادر باشند تعادلی را بین این دو ایجاد نمایند. شخصی که هر روز با اسب سر و کار دارد بهترین کسی است که در به کارگیری کامل استعدادهای اسب میتواند...

بیشتر...
غذای بلدرچین

غذای بلدرچین

غذای بلدرچین در این مقاله سعی شده نیازهای غذای بلدرچین ها را تشریح گردد. همه طیور و پرندگان پروازی نیاز به تغذیه کامل دارند. بلدرچین ها مانند تمام موجودات زمین نیازمند به غذا و خوراک هستند. غذاهای مورد نیاز بلدرچین ها باید انرژی بدن انها را تامین کند. محتویات تغذیه...

بیشتر...