Monthly Archives - دی ۱۴۰۰

مرغ نژاد راس

گروه راس یک شرکت غذایی انگلیسی است که در سال ۱۹۲۰ تاسیس گردید.ماهی محصول اصلی این شرکت بود تا اینکه در سال ۱۹۶۲ با تغییرات اساسی، تبدیل به بزرگترین شرکت تولید کننده مرغ اروپا گردید.نژاد راس ۱ در سال ۱۹۷۸ وارد بازار امریکا شد و در سال ۲۰۰۴ نژاد...

بیشتر...