Monthly Archives - مرداد ۱۴۰۰

انواع نژاد طیور

انواع نژاد طیور

نژاد مرغ‌‌ ها اکثر نژادهای مرغ های بومی کشور ما از دسته مرغهای آسیایی می باشند. کشور ایران بواسطه تنوع آب و هوایی دارای زیستگاه ها مختلفی است. در اثر تأثیرات زیستگاه های انواع مختلفی از نژادهای مرغ با خصوصیات متفاوتی ایجاد شده است به طوری که نتایج مقایسه ژنتیکی...

بیشتر...
تغذیه و غذای گوسفند

تغذیه و غذای گوسفند

یکی از مهم ترین عوامل در پرورش گوسفند و بز تامین نیازهای غذایی گوسفند و بز است. نیازهای غذایی گوسفند و بز از دو روش چرا و تغذیه دستی به صورت همزمان تامین می شود. معرفی انواع خوراک دام خوراک و غذا به طور کلی برای هر ماده ای که قابل...

بیشتر...
تغذیه و غذای گاو

تغذیه و غذای گاو

انواع خوراک گاو علوفه ها هر گونه خوراک گیاهی و پرحجم که ارزش غذایی داشته باشد و خوش خوراک هم باشد، علوفه نام دارد. یونجه یا بیده این علوفه ارزش غذایی زیادی دارد. یونجه به عنوان یک غذای عالی در تغذیه دام به خصوص برای گاو شیری استفاده می شود. پروتئین و کلسیم...

بیشتر...
خوراک پلت مرغ گوشتی و تخمگذار

تغذیه و غذای مرغ

اشکال مختلف دان مرغ اغلب جیرههای مرغ به سه شکل آردی (مش)، کرامبل و حبه (پلت) مصرف میشوند. شکل آردی (مش): باید ابتدا مواد اولیه غذای جیرۀ مرغ را که بهصورت دانههای درشت هستند، آسیاب ً کنید تا کامال آردی شوند. مرغ عالقهاي به جيرههايي كه از ذرات بسيار ريز تشكيل شده...

بیشتر...