Monthly Archives - شهریور ۱۳۹۹

علائم استرس گرمایی در طیور تخمگذار و گوشتی

علائم استرس گرمایی در طیور تخمگذار و گوشتی

نفس کشیدن با دهان باز و نفس نفس زدن – که وسیله ای برای خنک سازی تبخیری از سطح شش ها است (%80 گرمای بدن به این ترتیب دفع می گردد) سست، کند و پژمرده بودن پرندگان غبغب و منقار به شدت رنگ پریده و پوست زبر چشمان...

بیشتر...