نگهداری دام

تغذیه و غذای گوسفند

تغذیه و غذای گوسفند

یکی از مهم ترین عوامل در پرورش گوسفند و بز تامین نیازهای غذایی گوسفند و بز است. نیازهای غذایی گوسفند و بز از دو روش چرا و تغذیه دستی به صورت همزمان تامین می شود. معرفی انواع خوراک دام خوراک و غذا به طور کلی برای هر ماده ای که قابل...

بیشتر...
تغذیه و غذای گاو

تغذیه و غذای گاو

انواع خوراک گاو علوفه ها هر گونه خوراک گیاهی و پرحجم که ارزش غذایی داشته باشد و خوش خوراک هم باشد، علوفه نام دارد. یونجه یا بیده این علوفه ارزش غذایی زیادی دارد. یونجه به عنوان یک غذای عالی در تغذیه دام به خصوص برای گاو شیری استفاده می شود. پروتئین و کلسیم...

بیشتر...
غذای اسب

غذای اسب

تغذیه اسب تغذیه اسب هم به منزله یک علم و هم یک هنر می‌باشد. متخصصین تغذیه و صاحبان اسب باید قادر باشند تعادلی را بین این دو ایجاد نمایند. شخصی که هر روز با اسب سر و کار دارد بهترین کسی است که در به کارگیری کامل استعدادهای اسب میتواند...

بیشتر...