خوراک کبک

درباره خوراک و تغذیه کبک و محصول تولیدی سنادان پاک رای

خوراک کبک

کبک پرنده ای زیبا و چابکی است که در اغلب در دسته ی پرندگان کوچنده قرار می گیرند. کبک گونه های مختلفی دارد و بهترین نوع آن را برای پرورش شناسایی می کنند. بین نوع نر و ماده آن از لحاظ ظاهری تفاوتی وجود ندارد. کبک از جمله پرندگانی است که زندگی در محیط آزاد زیستگاه اصلی اش را تشکیل می دهد. اما توانایی سازگاری با محیط های پرورشی نیز به وضوح در آن دیده می شود.

محل نگهداری کبک

محل نگهداری از کبک ها بسته به گونه های آن متفاوت است. فضای موردنیاز برای پرورش کبک گوشتی با محیط پرورش کبک تخمگذار فرق می کند. اما شرایط عمومی نیز وجود دارد که شامل نور کافی، تهویه مناسب و محیط بهداشتی می باشد.

سنادان پاک رای با به کارگیری پیشرفته ترین روش روز دنیا و تجهیزات مدرن و‌اختصاصی خوراک ویژه ی کبک پرورشی را تولید و در اختیار پرورش دهندگان گرامی قرار می‌دهد.