خوراک قرقاول

خوراک قرقاول

درباره خوراک و تغذیه پرنده قرقاول

خوراک قرقاول

قرقاول ها از جمله پرندگانی می باشند که می توانند غذای مصرفی خود را مدیریت کنند. از طرفی این پرنده درمقایسه با مرغ حدودا شش برابر کمتر دان مصرف میکند و به لحاظ اقتصادی هزینه های خوراک آن کمتر می باشد.

در صورتیکه قصد پرورش این پرنده را در سر دارید باید جیره غذایی آن را مطابق با سن پرنده در اختیار آنها قرار دهید. در صورتیکه غذای قرقاول ها دارای پروتئین و انرژی کافی نباشد زمان رشد و بالغ شدن آنها ممکن است به تعویق بیافتد.

همچنین در صورتیکه این جیره کامل و مقوی باشد زمان پروار آنها می تواند تا حدودی کوتاهتر گردد.

ما در هولدینگ پاکرای تمام تلاش خود را کرده ایم تا خوراکی در اختیار شما پرورش دهندگان عزیز قرار دهیم که در کوتاه ترین زمان به بهترین نتیجه ی پرورشی دست یابید. افتخار ما خدمت به شما و کیفیت تولید ماست.

لازم به ذکر است که قرقاول های گوشتی حداکثر تا سن ۴ ماهگی پرورش داده  میشوند و بعد از این مدت آماده کشتار میشوند.

در ابتدای رشد، جوجه ها در روز کمتر از حدودا یک گرم دان مصرف میکنند و با رشد جوجه ها مقدار دان مصرفی آنها افزایش پیدا میکند. به طوریکه قرقاول ها از هفته هشتم تا انتهای دوره حداکثر ۵۰۰ گرم دان در هفته مصرف می نمایند. به طور متوسط نیز هر قرقاول از ابتدای یک روزگی تا زمان کشتار، ۵ کیلو دان مصرف میکند.