خوراک موش آزمایشگاهی

خوراک موش آزمایشگاهی

درباره خوراک و تغذیه موش آزمایشگاهی و محصول تولیدی سنادان پاک رای

غذای موش آزمایشگاهی

هولدینگ‌ پاک رای برای اولین بار در استان فارس با هدف حمایت از طرحهای تحقیقاتی موسسات سرم سازی، داروسازی، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها اقدام به تولید خوراک موش آزمایشگاهی نموده است. این خوراک به صورت اکسترود شده بوده و به نحوی تنظیم شده است که بتواند احتیاجات غذایی نظیر انرژی، پروتئین، کلسیم، فسفر، متیونین، لیزین و … را برآورده سازد.

مقدار مصرف

• موش: ۳-۴  گرم در روز
• رت: ۳۰ -۴۰ گرم در روز