خوراک گوسفند

خوراک گوسفند

درباره خوراک و تغذیه گوسفند، تولیدی هلدینگ سنادان پاکرای

خوراک گوسفند

اولین اشتباه در پرورش گوسفند افزایش خوراک گوسفند با هدف چاق‌تر شدن گله است. جیره گوسفند باید طبق اصول جیره نویسی تعیین شود. در غیر این صورت این کار اتلاف هزینه و زمان را در پی خواهد داشت. در ضمن امروزه با گسترش دامداری مدرن اکثر دامپرورانی که به کار نگهداری گوسفند اشتغال دارند می‌دانند که هر دامی چه سبک باشد چه سنگین، روزانه مقدار معینی افزایش وزن خواهد داشت و امکان این‌که با افزایش دادن جیره، به وزن دام بیش از ظرفیتش اضافه کرد، وجود ندارد.

لذا تنها راه افزایش وزن بیشتر گوسفند در ازای میزان خوراک مصرفی استفاده از خوراکی است که به درستی فرموله و تهیه شده باشد.
ما در واحد سنادان پاک رای افتخار تولید خوراک گوسفند پرواری و داشتی با بالاترین میزان افزایش وزن و تولید شیر را در مقایسه با سایر تولیدکنندگان داریم و با تولید انواع خوراک گوسفند در جهت خدمت هر چه بیشتر به شما دامداران گرامی انجام وظیفه می نماییم.

  • خوراک دام شیری بز و گوسفند
  • خوراک دام استارتر بره و بزغاله
  • خوراک دام پرواری گوسفندی
  • خوراک دام پرواری گوسفندی ویژه
  • خوراک دام گوسفند و بز خشک
  • خوراک دام گوسفند انتظار زایمان

سنادان نامی بر زبان دامدارن