جوجه (انواع نژادها)

جوجه (انواع نژادها)

درباره نژاد انواع جوجه های پرورشی، تولیدی هلدینگ سنادان پاکرای

جوجه (انواع نژادها)

  • نژادهای گوشتی
  • راس
  • کاپ
  • آربوراکرز یا Aپلاس
  • آذین